Vol. XII, Issue 2 2023

 

Научното списание “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН” се издава от факултет „Горска промишленост“ при Лесотехнически университет, София.

Списанието е реферирано и индексирано в международните научни база данни Web of Science (2017) и CABI и е включено в Списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация на НАЦИД.

Списанието има за цел да публикува научни разработки и резултати от тях за по-ефективното добиване и преработване на дървесината, за нови продукти и приложенията им, за по-доброто управление на процесите, с което ще бъде даден съществен принос към идеята за устойчиво управление на горите и горските ресурси.

Новини

15.10.2020
В периода 1-3 октомври 2020 г. във Витоша Парк Хотел, София се проведе Десетата международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН, организирана от факултет „Горска промишленост“ при Лесотехнически университет.

Заявки за участие в конференцията бяха подадени от над 10 европейски университета в областта на горската промишленост в това число от Румъния, Гърция, Хърватия, Словакия, Турция, Полша, Чехия, Сърбия и др. За съжаление епидемичната обстановка в световен мащаб, във връзка с разпространението на COVID-19, възпрепятства присъствието на чуждестранните участници и част от докладите бяха изнесени онлайн, а други в постер сесия.
 
Тази година активно участие в конференцията взеха и представители от индустрията сред, които бяха KASTAMONU, BLUM, FESTOOL, BIESSE FROUP, JAF, ROLPLAST, издателство БИСМАР.
 
Участниците в конференцията имаха възможност да научат за последните иновации в индустрията от лекциите изнесени от представителите на различни фирми, да се запознаят с резултати от научни изследвания в областта на материалите, конструкциите, машините и инструментите и технологиите в дървообработващата и мебелната индустрия, както и да вземат участие в състоялите се дискусии.
 
В рамките на конференцията, за студенти от специалност Инженерен дизайн, бе организирано и проведено еднодневно обучение на тема „ИНОВАЦИЯ“, с гост лектор доц. д-р Надир Йълдирим от Технически университет в Бурса, Турция. Повече информация за състоялото се събитие може да намерите на интернет страницата на конференцията - http://inno.ltu.bg/>>
 

29.05.2019
Излезе новият брой на научното списание "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн", коeто е на разположение в Деканата на факултет "Горска промишленост" при ЛТУ. Всички статии са публикувани и могат да бъдат свалени от интернет страницата на списанието. Към брой 1/2019 г. >>

20.10.2018
Излезе новият брой на научното списание "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн", коeто е на разположение в Деканата на факултет "Горска промишленост" при ЛТУ. Всички статии са публикувани и он-лайн в интернет сайта на списанието. Към брой 1/2018 г. >>

03.10.2018
От 27 до 29 септември 2018 във Витоша Парк Хотел София се проведе IXта Международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН – INNO 2018.  Конференцията се организира от Факултете Горска промишленост при Лесотехническия университет и бе открита от ректора на университета проф. д.н. Иван Илиев. В конференцията участие взеха представители от 8 държави – България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Словакия, Хърватска, Македония, с над 40 научни доклада. От 2010 г. насам събитието традиционна се подкрепя от Дивизия 5.00.00 на IUFRO (The International Union of Forest Research Organizations)

Десето юбилейно издание на конференцията ще се проведе през 2020 г.