Автор: Иван Христов

Статии

3D VISUALIZATION OF THE DEFROSTING PROCESS OF BEECH PRISMS IN THE VENEER PRODUCTION

Автори: Ненчо Делйски, Радослав Милчев, Веселин Брезин, Иван Христов

Резюме

The paper presents a new approach for the 3D colour visualization of the obtained with the help of own mathematical model calculated results about the non-stationary temperature distribution in the volume of frozen wood materials with prismatic shape during their defrosting. An example for the application of the approach for visualization of the temperature distribution in frozen beech prisms with thickness 0,4 m, width 0,4 m, length 0,8 m, initial temperature -40 оC, and moisture content 0,3 kg.kg-1 (wood with ice from the bounded water in it) and 0,6 kg.kg-1 (wood with ice from both the bounded and the free water in it) during their defrosting at temperature of the processing medium 80 оC has been given. The results from the studies can be used for the creation of an optimal energy saved thermal treatment of prismatic wood materials during their defrosting with an aim of following plasticizing in the veneer production.

Ключови думи: frozen wood, beech prisms, defrosting, 3D visualization, temperature distribution

EN Version

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ОБЛИ БУКОВИ МАТЕРИАЛИ

Автори: Ненчо Делйски, Радослав Милчев, Ладислав Дзуренда, Иван Христов

Резюме

Предложен по-рано от първия съавтор нелинеен модел на нагряването на съдържащи лед обли дървени материали чрез топлопроводност е допълнен в настоящата работа с математично описание на зависимостта на влагосъдържанието при границата на насищане на клетъчните стени на различните дървесни видове от температурата.

Работата представя графично 3D и 2D визуализации на получени с ъпдейтвания модел резултати за разпределението на температурата в надлъжното сечение на съдържащи лед букови обли материали с диаметър 0,4 m, дължина 0,8 m, начална температура -40 oС и влагосъдържание 0,3 kg.kg-1 и 0,6 kg.kg-1 по време на размразяването им при температура на обработващата среда 80 oС.

Ключови думи: замръзнали трупи, размразяване, изчисляване, визуализация, топлинно обработване, температурно разпределение

BG Version

APPLYING OF MS EXCEL 2010 FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF TEMPERATURE FIELDS IN LOGS DURING THEIR DEFROSTING PART 1. SEQUENCE OF PROCEDURES FOR THE CREATION OF 2D COLOUR DIAGRAMS USING MS EXCEL 2010

Автори: Ненчо Делйски, Иван Христов, Веселин Брезин, Ladislav Dzurenda, Радослав Милчев, Славчо Соколовски

Резюме

A methodology for the creation of colourful 2D diagrams using MS Excel 2010, illustrating the temperature distributions in the longitudinal sections of frozen logs during different moments of their defrosting, has been suggested in this paper. For the creation of the diagrams numerical results have been used, which represent the solutions to a non-linear mathematical model of the logs’ defrosting process. These numerical results are presented in files in the .txt format before their processing with the software of MS Excel 2010 aiming at the creation of the 2D colourful diagrams.

Ключови думи: 2D visualization, temperature fields, wood defrosting, oak logs, MS Excel 2010

EN Version

APPLYING OF MS EXCEL 2010 FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF TEMPERATURE FIELDS IN LOGS DURING THEIR DEFROSTING PART 2. 2D VISUALIZATIONS OF THE TEMPERATURE FIELDS IN OAK LOG IN DIFFERENT MOMENTS OF THEIR DEFROSTING

Автори: Ненчо Делйски, Иван Христов, Веселин Брезин, Ladislav Dzurenda, Радослав Милчев, Славчо Соколовски

Резюме

In the first and at the beginning of the second part of this work the methodology for creation of 2D colourful diagrams has been described as thematically-oriented sequence of the used procedures of MS Excel 2010. In this part of the work the methodology has been applied for the preparation of 2D colourful diagrams of temperature distribution in the longitudinal sections of a frozen oak log during its defrosting. The methodology can be used for the preparation of various 2D diagrams for the change of temperature, moisture, and other fields in the volume of different materials in the cases when the diagrams are created using extensive numerical results from models, adequately describing the studied processes.

Ключови думи: 2D visualization, temperature fields, wood defrosting, oak logs, MS Excel 2010

EN Version