Автор: Николай Нейков

Статии

FUNCTIONAL-BASED AND ACTIVITY-BASED COST MANAGEMENT SYSTEMS IN WOODWORKING ENTERPRISES- SPECIFICS AND PERSPECTIVES FOR IMPLEMENTATION

Автори: Николай Нейков, Нено Тричков, Ангел Петков, Даниел Койнов

Резюме

The role of driver tracing is significantly expanded by identifying drivers unrelated to the volume of product produced. The use of both unit- and non-unit-based activity drivers increases the accuracy of cost assignments and the overall quality and relevance of cost information. Such cost accounting systems are called an activity based cost (ABC) systems. In woodworking exist a great deal of auxiliary processes which require specific costs drivers due to precise the cost allocation. In this paper is made an attempt of modeling and testing of such a methodic for costs tracing and allocation in lumber production.

Ключови думи: activity based costing, cost management systems, woodworking

EN Version

MANUFACTURE AND TRADE OF WOOD PRODUCTS IN BULGARIA IN THE IN THE CONTEXT OF STABILITY, GROWTH AND GOVERNMENT POLICY

Автори: Николай Нейков, Нено Тричков, Владислав Тодоров, Ангел Петков

Резюме

Over the years before and after the transition of Bulgarian economy from governmentally planned to market economy the wooden products played important role in many regions of the country. During the past few years and especially in the time of crisis many of the enterprises suffered of low revenues and some went bankrupt. It is important to prescreen the past and the present of wood working sector in Bulgaria to reveal its stability and growth.

Ключови думи: woodworking, sector analysis, crisis, Bulgaria

EN Version

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И СТРУКТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Автори: Нено Тричков, Николай Нейков, Ангел Петков

Резюме

Проблемите относно производствената мощност и асортиментната структура са от най-важните и сложни управленски проблеми. Познати в съвременната теория под обобщеното наименование производствена програма те дават отговори на въпросите какво, колко и как да се произвежда. Производствената програма лимитира резултативността на предприятието посредством решаването на икономически задачи относно комбинацията от множество взаимосвързани фактори и условия. Обобщаването на методика за определяне производствената мощност и асортиментната структура на производството е особено актуално за дървообработващите предприятия в контекста на повишените потребности от преоптимизиране на производствените разходи и адаптация на фирмите към среда на свито пазарно търсене.

Ключови думи: критична точка, асортиментна структура

BG Version