Автор: Цветелин Евстатиев

Статии

ОЦЕНКА НА НИВО НА КАЧЕСТВО НА ПДЧ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ

Автори: Юлия Михайлова, Цветелин Евстатиев

Резюме

Определянето на качеството на продукцията в преобладаващата си част е на база на периодично вземани проби. Това се отнася и за производството на плочи от дървесни частици. Статистическите методи дават възможност за оценка на ниво на качество не само на готовата продукция, но и на производствените процеси при които е създадена. Тази оценка позволява предприемане на мерки за подобряване на качеството в случайте когато не е постигнато небходимото ниво.

След обработка на данни предоставени от завод производител на ПДЧ и на проведени изпитвания на плочи от някои производители, се установиха значителни промени в нивото на качество за различни периоди. В някои случаи нивото на качеството е далеч над изискванията по стандарт, докато за други е под тези изисквания.

Ключови думи: качество, статистически методи, ПДЧ

EN Version

DETERMINATION OF WEIGHT FACTORS OF QUALITY INDICES OF PARTICLEBOARDS

Автори: Юлия Михайлова, Нено Тричков, Цветелин Евстатиев

Резюме

The quality of each product is a set of a great number of indices and characteristics that define its ability to meet the consumers’ requirements.

By means of survey of specialists, the more important indices determining the quality of particleboards were ranked and weight factors for each index were calculated. With these weight factors, the determination of composite quality index of PBs will be possible. The results also give guidelines for improvement of the quality of this type of material.

Ключови думи: quality, indices, expert assessment, ranking, concordance, weight factor, PBs

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗХВЪРЛЯЩИ ПАНТИ В МЕБЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ НАТОВАРВАНИЯ

Автори: Васил Живков, Цветелин Евстатиев

Резюме

Изхвърлящите панти са най-често използваните в съвременните мебелни конструкции. Все повече производители на мебелен обков отделят внимание на тази продуктова група с цел подобряване на функционалните и якостните им характеристики. За приложението на тези панти в мебелните конструкции са разработени различни европейски стандарти, чрез които се отчита дали пантите издържат или не издържат определен тест. В специалната литература не се съобщават данни за количествени показатели, свързани с функционалните и експлоатационни характеристики на изхвърлящите панти.

В настоящето изследване е установена деформационната устойчивост на изхвърлящи мебелни панти при някои неблагоприятни експлоатационни натоварвания. Изследването е проведено с мебелна врата, отваряща се на вертикална ос, на която е приложен товар от 20 и 30 kg. Установено е че:

Различните модели панти имат различно провисване;

При някои панти деформациите надхвърлят допустимите им стойности по стандарт и биха попречили на нормалното им функциониране;

Ключови думи: изхвърлящи панти, деформационна устойчивост, корпусни мебели

BG Version