Автор: Нели Станева

Статии

СТАТИЧЕН АНАЛИЗ НА БАНЦИГОВ ВАЛ ПО МКЕ

Автори: Нели Станева

Резюме

Проведен е статичен анализ на основния вал на универсален банциг с две лагерни опори, конзолна ремъчна шайба и конзолно долно лентоводно колело по метода на крайните елементи (МКЕ). 3D моделът на банциговия вал е изграден с CAD програма с всички елементи на реалния вал – шпонков канал, канали за пружинен пръстен, центрови отвори, фаски, загръгления и т.н. Получени и визуализирани са разпределението на напреженията, деформациите, преместванията, коефициентите на сигурност срещу разрушаване в 3D модела на банциговия вал.

Ключови думи: вал, универсален банциг, статичен анализ, МКЕ, CAD

EN Version

STUDY OF STATIC STRENGTH OF A MILLING WOODWORKING MACHINE SPINDLE BY FEM

Автори: Нели Станева, Васил Власев

Резюме

A static analysis of a milling spindle with two bearing supports from five-operating woodworking machine KP400 with lower position and console V-belt pulley is carried out by the method of finite elements (FEM) with program Cosmos WorksÒ. The milling spindle 3D model is generated with Solid WorksÒ with all elements of the real spindle – key-slot, grooves for clip ring, tread for fixing of the cutter, segments, chamfers, filets, etc. Von Mises stresses, equivalent strains, resultant displacements, stress intensities (P1 – P3) and factor of safety distribution is obtained and visualized. A decrease of the spindle inter-support distance is offered which brings about to reduction of stresses, strains, displacements, as well as to increase of the minimum factor of safety and will give opportunity to increase the vertical motion at spindle adjustment for this type of construction of the cutting mechanism.

Ключови думи: spindle, milling woodworking machine, static analysis, FEM, Cosmos Works

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦИРКУЛЯРЕН ВАЛ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩА МАШИНА НА УМОРА С СOSMOSWORKS

Автори: Нели Станева

Резюме

Във ФГП в последните години се провеждат систематични изследвания на умора, с които настоящата статия корелира. 3D-модел на циркулярен вал от дървообработваща машина е изследван на умора по метода на крайните елементи (МКЕ) с програмата CosmosWorksÒ, въз основа на кривата на умора (S-N крива) за въглеродна качествена стомана 45. Изследвани са различни случаи на умора – с константна амплитуда (коефициент на асиметрия R=-1) и с променлива амплитуда. Получени са графики за дълготрайността, повреждането, както и 3D-хистограми на дъждовното стичане и повреждане.

Ключови думи: умора, дълготрайност, циркулярен вал, CosmosWorks, МКЕ

EN Version