Автор: Венислава Йотова

Статии

АДХЕЗИЯ НА ЗАЩИТНО ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ ФОРМИРАНО СЪС СИСТЕМА „САДОЛИН“ КЪМ ДЪРВЕСИНА НА СМЪРЧ ИМПРЕГНИРАНА С АНТИСЕПТИЧНИ СЪСТАВИ

Автори: Панайот Панайотов, Венислава Йотова

Резюме

Проведени са изследвания за установяване адхезията на защитно декоративно покритие, формирано с лаковата система Садолин към дървесина на смърч, импрегнирана с антисептичните състави Таналит Е 3492 и Резистол. Импрегнирането е извършено чрез киснене във вана с продължителност 5, 15, 60 и 1440 min и в автоклав по метода вакуум-налягане. По този начин в повърхностните слоеве е внедрено различно сухо количество антисептик. Приложената система Садолин се състои от грунд (Садолин бейс) и лак (Садолин екстра). Грундът е положен в един слой, а лакът в четири слоя. Адхезията е определена по метода на изтръгване на залепен метален щемпел, регламентиран от БДС ЕН 4624 /БДС 13088/. Установено е, че количеството на внедрения антисептик оказва влияние върху сцеплението на покритието към дървесната основа.

Ключови думи: адхезия; покрития; смърч ; антисептични състави; импрегниране

BG Version