Автор: Галина Съйкова

Статии

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АДХЕЗИЯТА НА ЛЕПИЛНИ ФИЛМИ, ФОРМИРАНИ С КАPБАМИДФОРМАЛДЕХИДНИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНИ ЛЕПИЛА

Автори: Панайот Панайотов, Галина Съйкова

Резюме

В настоящия доклад експериментално е изследвана адхезията на лепилни филми, формирани с карбамидформалдехидни и поливинилацетатни лепила към дървесина. Установено е влиянието на някои фактори (грапавост на слепваните повърхности, специфично налягане, температура) върху стойностите на адхезията. За целта са използвани пробни тела от дървесина на бук, карбамидформалдехидно лепило PREFERE 4114 и поливинилацетатно лепило „Jowacoll 124“. Якостта на слепването е определена съгласно регламентите на БДС EN 302 и БДС EN 205.

Ключови думи: слепване; адхезия; дървесина; лепила реактивни; ПВА лепила

BG Version