Автор: Александра Първанова

Статии

FURNITURE IN THE RENAISSANCE - BULGARIAN DESIGN OR NOT?

Автори: Александра Първанова

Резюме

Renaissance is a turbulent period of change, both economically and socially. Interior and furniture plays a big role socio-cultural environment. The design and taste of the Bulgarians are formed on the basis of already occurred European styles. Chair schools that have been appearing are trying to adjust our own culture to that which is modern in Europe during this dynamic period. Despite the difficulties faced with Bulgarian designer, he found a back door to national development in this area.

Ключови думи: furniture, design, Renaissance, Bulgarian design

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА В БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕРИОДА НА XIX ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК

Автори: Александра Първанова

Резюме

В статията се разглежда развитието в архитектурата на България от периода на Възраждането до средата на XX век. Извършва се анализ на съществуващите исторически образци в жилищната и обществена архитектура. Проследява се тяхното развитие във времето. Направеното изследване има за задача да покаже как еклектичния европейски стил от този период оставя отпечатък върху българската архитектура. Целта на проучването е да се обясни многостилието в интериора и мебелите, използвайки основните архитектурни елементи като източник.

Ключови думи: архитектура, Българска архитектура, исторически образци, Възрожденска архитектура

BG Version