Автор: Янчо Генчев

Статии

MODELING AND ANALYSIS OF THE ELEMENTS AND STRUCTURE OF THE ARMCHAIR FOR A REST

Автори: Янчо Генчев, Георги Вуков, Валентин Славов

Резюме

Upholstered furniture consists of supporting structure (skeleton) and upholstery. The proposed work presents modeling and analysis of the elements and structure of an armchair for a rest. The study is done on the base of modern software products, using traditional research of this type of sizes and load schemes According to the study, some necessary recommendations for the design optimizing concerning its practical implementation with specific parameters are given.

Ключови думи: Armchair for a rest, modeling, the design optimizing

EN Version

ФИРМЕН ДИЗАЙН. ЕЛЕМЕНТИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ

Автори: Янчо Генчев

Резюме

Развитието на фирмите за проектиране и производство на мебели минава през различни етапи. В условията на непрекъсната конкуренция, съвременният свят се характеризира с разширяване и развитие на глобализацията, и интернационализация на икономическите процеси в условията на информационна (телекомуникационна) революция. В работата се разглеждат основните елементи на фирменият дизайн, като основа за създаване на цялостна концепция за изграждане на идентичност на фирмата. Обърнато е специално внимание на избора на стратегия на проектиране на единични и серийни мебели.

Ключови думи: фирмен дизайн, методи на проектиране, мебели

BG Version

СТРАТЕГИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА МЕБЕЛИ

Автори: Янчо Генчев

Резюме

Изборът на стратегия за предлагане и реализиране на продукцията е важен елемент от фирмения дизайн и мениджмънт. Влияние оказват много и различни по естество фактори, като равнище на производството на мебелите, характер на фирмената организация и дизайн, предназначение на продукцията и подход към социокултурната среда и др.

Ключови думи: мебели, реализация, търговия

BG Version