Рецензиране и публикуване

Процесът на рецензиране и публикуване преминава през следните етапи:

  • Статията се изпраща за рецензия на 2 независими рецензенти – от България и чужбина;
  • Препоръките на рецензентите определят дали статията ще бъде приета/ приета след минимална редакция/подлежи на сериозна редакция и повторно рецензиране/или отхвърлена;
  • За статии, които изискват промени, се използват едни и същи рецензенти, за да се гарантира, че качеството на преработената статия е приемливо;
  • Ако статията е приета от рецензентите, авторът (авторите) се уведомяват за заплащането на таксата за публикуване;
  • Писмото за приемане се предоставя след извършване на плащането;
  • Авторът (авторите) се уведомяват за възможната дата на публикуване (както онлайн, така и отпечатано);
  • Едно копие от публикуваното списание за всяка статия се изпраща на автора.