Ако искате да прикачите файлове към писмото - натиснете бутона "Продължи" след като попълните информацията и на следващата стъпка ще имате възможност да изберете файлове от вашия компютър.


Адрес:
София 1797
бул. "Климент Охридски" № 10
Лесотехнически университет
Факултет "Горска промишленост"
тел.:     02 862 10 98
факс:   02 862 28 30
e-mail: inno_scientific_journal@ltu.bg