Автор: Лиляна Вълчева

Статии

WOOD-PARTICLE BOARDS OF INTENSE WATER RESISTANCE BASED ON HYDROPHOBIC UREA-FORMALDEHYDE RESIN

Автори: Лиляна Вълчева

Резюме

Research work has been carried out in view of establishing the possibilities of obtaining particle boards with intensified water- resistance on the bases of urea-formaldehyde resin and hydrophobic composition of hideglue-paraffin emulsion. The results of the research prove that the hydrophobic emulsion used is compatible with the urea resin and that it guarantees a high degree of hydrophobization  of the particle boards /water- sorption  below 25 %, thickness of swelling below 4 %/ under relatively high strength indicators /bending strength above 18 N/mm², internal bond strength above 0,45 N/mm²/. On the basis of a planned experiment the impact of the following technological factors has been established: content and concentration of the hydrophobic solution, pressing temperature and pressing time on the properties of particle boards based on hydrophobic urea-formaldehyde resin. The following values have been defined as optimal: content 2 %, concentration 30 %, pressing temperature 177,5 oC and pressing time 0,5 min/mm.

Ключови думи: particle boards; intensified water- resistance; urea-formaldehyde resin; hydrophobic emulsion; technological factors

EN Version

ОПТИМИЗИРАНЕ СЪСТАВА НА ПЛОЧИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ПШЕНИЧЕНА СЛАМА И ТАЛАШ ОТ ДЪРВЕСИНАТА НА БУК И СМЪРЧ

Автори: Лиляна Вълчева, Лилия Лозанова, Тодор Тодоров

Резюме

Оползотворяването на дървесните отпадъци за производството на плочи или други композитни изделия и съчетаването им с различни селскостопански лигноцелулозни суровини добива все по-голяма популярност.

В това изследване са произведени плочи от смеси на пшеничена слама и талаш от дървесината на бук и смърч. Определени са следните свойства на плочите: якост на огъване; якост на напречен опън; водопоглъщане и набъбване. За оптимизиране състава на плочите е използван метода на симплексните решеткови планове на ШЕФФЕ и са построени диаграми „състав-свойство“.

Въз основа на резултатите от проведения планиран експеримент са обобщени изводи относно възможността в състава на плочите от дървесни частици, произведени от отпадъчната суровина, да се включи до 33 % пшеничена слама при запазване на качеството на готовата продукция.

Ключови думи: оптимизация; плочи от дървесни частици; талаш; пшеничена слама; водопоглъщане; набъбване по дебелина; якост на огъване; якост на разлепване.

BG Version