Автор: Станислава Ковачева

Статии

ДЪРВЕСНОПОЛИМЕРНИ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИ ПОЛИОЛЕФИНИ

Автори: Петър Велев, Станислава Ковачева

Резюме

Полиолефините са едни от най-широко използваните полимери. Това води до натрупване на огромни количества употребявани смесени полимери, които трудно могат да се разделят и преработят повторно. Използването на смес от рециклирани полиолефини за изработване на дървеснополимерни композити е една от възможностите за подобряване на свойствата и оползотворяване на смесени полиолефинови суровини. Изследвано е влиянието на модифицирането с малеинизиран полипропилен и с бутадиенстиренов каучук, върху физикомеханичните свойства на композити, изготвени от дървесно брашно и полиолефинов рециклат.

Ключови думи: рециклиране, полиолефини, дървеснополимерни композити, екструзия

BG Version