Автор: Петър Николов

Статии

ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТТА НА ФИЛТРАЦИЯ И НАЧАЛНОТО ПРАХОСЪДЪРЖАНИЕ НА СМЕСТТА ВЪРХУ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ФИЛТЪРНАТА ТЪКАН

Автори: Петър Николов

Резюме

Изследвана е филтърна тъкан – Филтъртекс А. Определено е съпротивлението на тъканта при различна скорост на филтрация и при различно прахосъдържание на очиствания въздух.

Ключови думи: аеросмес, прахосадържание, скорост на филтрация

BG Version