Автор: Румена Нисторова

Статии

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РЕБРАТА ВЪРХУ АКУСТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ДЕКОВЕ ЗА КИТАРИ

Автори: Николай Бърдаров, Румена Нисторова

Резюме

Качеството на музикалните инструменти зависи не само от добрата дървесина, но и от начина на изграждане на трептящите части. Работата разглежда влиянието на размерите и разположението на ребрата върху разпределението на резонансите на декове за китари.

Изследвани са декове от четирите основни схеми за класическа китара. Последователно са измервани акустичните характеристики на всяка от дъските изграждащи дековете. Проследена е промяната на резонансите след поставянето на ребрата върху тях. Установено е влиянието на лакирането на дековете върху честотата и амплитудата на резонансите.

Ключови думи: : музикални инструменти, резонансна дървесина, декове, ребра, резонанси

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПРОМЯНАТА НА ТРАХЕИТЕ В РАМКИТЕ НА ГОДИШНИЯ ПРЪСТЕН ПРИ НЯКОЛКО ВИДА ОТ РОД ДЪБ (G. QUERCUS)

Автори: Николай Бърдаров, Румена Нисторова

Резюме

Строежът на дървесината на кръговопорестите видове силно зависи от широчината на пръстените. Най-силно се променят размерите и разположението на трахеите. Работата разглежда един от основните представители с кръговопореста дървесина – род Дъб.

Изследвани са няколко вида от рода, като са измерени диаметъра и гъстотата на трахеите. Разгледана е промяната на тези анатомични характеристики в рамките на годишния пръстен. Направено е сравнение между отделните стойности, за да се установи влиянието им върху приложението на дървесината.

Ключови думи: кръговопореста дървесина, дъб, трахеи, годишни пръстени

BG Version