Vol. VIII, Issue 2 2019

 

Научното списание “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН” се издава от факултет „Горска промишленост“ при Лесотехнически университет, София.

Списанието е реферирано и индексирано в международната научна база данни CABI и е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Списанието има за цел да публикува научни разработки и резултати от тях за по-ефективното добиване и преработване на дървесината, за нови продукти и приложенията им, за по-доброто управление на процесите, с което ще бъде даден съществен принос към идеята за устойчиво управление на горите и горските ресурси.

Новини

29.05.2019
Излезе новият брой на научното списание "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн", коeто е на разположение в Деканата на факултет "Горска промишленост" при ЛТУ. Всички статии са публикувани и могат да бъдат свалени от интернет страницата на списанието. Към брой 1/2019 г. >>

20.10.2018
Излезе новият брой на научното списание "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн", коeто е на разположение в Деканата на факултет "Горска промишленост" при ЛТУ. Всички статии са публикувани и он-лайн в интернет сайта на списанието. Към брой 1/2018 г. >>

03.10.2018
От 27 до 29 септември 2018 във Витоша Парк Хотел София се проведе IXта Международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН – INNO 2018.  Конференцията се организира от Факултете Горска промишленост при Лесотехническия университет и бе открита от ректора на университета проф. д.н. Иван Илиев. В конференцията участие взеха представители от 8 държави – България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Словакия, Хърватска, Македония, с над 40 научни доклада. От 2010 г. насам събитието традиционна се подкрепя от Дивизия 5.00.00 на IUFRO (The International Union of Forest Research Organizations)

Десето юбилейно издание на конференцията ще се проведе през 2020 г.