INNO 2/2017 2017

 

Научното списание “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН” се издава от факултет „Горска промишленост“ при Лесотехнически университет, София.

Списанието има за цел да публикува научни разработки и резултати от тях за по-ефективното добиване и преработване на дървесината, за нови продукти и приложенията им, за по-доброто управление на процесите, с което ще бъде даден съществен принос към идеята за устойчиво управление на горите и горските ресурси.

Новини

03.01.2017
Излезе новият брой на научното списание "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн", коeто е на разположение в Деканата на факултет "Горска промишленост" при ЛТУ. Всички статии са публикувани и он-лайн в интернет сайта на списанието. Към брой 2/2016 г. >>

20.11.2016
В периода от 03-05.11.2016 г. на територията на УОГС "Юндола" се проведе осмата международна научно-техническа конференция "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн". От 2010 г. насам събитието традиционна се подкрепя от Дивизия 5.00.00 на IUFRO (The International Union of Forest Research Organizations). По време на конференцията бяха изнесени над 50 доклада с автори от България, Сърбия, Франция, Словакия, Македония, Тайван, Бразилия, Турция и Украйна. Изследователи от различни направления, свързани с дървопреработването, дизайна и технологиите за производството на мебели и изделия от дървесина имаха възможност да обменят информация и да дискутират по актуални въпроси свързани с проблематиката в горската промишленост. Повече информация за конференцията може да намерите на адрес http://inno.ltu.bg.